Noterat från årsmötet 2019

Upplands-Västmanlands Stövarklubb hade årsstämma 2019 i Heby Folkets hus den 6:e april med 25 deltagande medlemmar, två färre än 2018. Medlemsantalet i klubben ligger nära 200. I stort avlöpte stämman lugnt utan större diskussioner. Inledningsvis hölls parentation för tre trotjänare, som nyligen gått ur tiden och dessa var Håkan Löfström, Alf Lundén och Rune Landberg. Klubbens verksamhet föredrogs och fanns i stort meddelad i utskickad kallelse och medlemsblad. Noteras hyggligt deltagande i de tre utställningarna i Julmyra/Heby, Sätra brunn och Norrtälje. Mer finns under utställningar.

Resultat fanns också med för jaktproven 2018/2019 där bästa hund vid klubbmästerskap var Fin SE-20222/2014 Mannikarin Make, Kenneth Carlberg med bästa 1:a Ekl detta jaktår. Ekl provet i Sala genomfördes under nästan omöjliga förhållanden med skare och regn men trots detta en 1:a i Ekl genom Fin SE-33960/2016 Härvsta Grym, ägare Markus Enstedt och vid provet i Uppsala visade Luz SE32500/2015 Orrekullens Izzy, ägare Thomas Pettersson goda jaktegenskaper med ett 2:a pris Ekl under snöstormsliknande förhållanden och jagade på till slutminuterna kl 16 då drevet måste avbrytas.

Vidare kan rapporteras ett rörligt Ekl-prov och ett SR Ekl med 1:a pris genom Fin SE-43959/2015 Pimu, ägare Niklas Carlberg. Öppen klass proven uppgick till 25 med nio 1:a Ökl med 68% pristagare och sedan har 12 godkända rr-prov klarats.

Efter stämman förplägades god middag med prisutdelning och alla pristagare fick diplom. Vandringspris utdelades. Klubben tycker att jaktåret och stämmodagen har avlöpt till full belåtenhet och önskar främst ökat medlemsantal och deltagare samt inga vargar.

Vidare vill U-V Stk uppmärksamma stövarägare och övriga intresserade på kommande två utställningar i Sätra brunn 29/6 och Norrtälje 10/8. Mångfalden och relativt stort deltagande i Norrtälje ska uppmärksammas! Mer information om utställningarna på klubbens hemsida.

 

Styrelsen genom Lars Lundin