Med anledning av Corona

Under våren och sommaren kommer Uppland-Västmanlands Stövarklubb att hålla en rad utställningar och med anledning av Corona-viruset spridning i Sverige som just nu pågår, vill vi förtydliga ett par saker.

Vi kommer löpande att följa de råd och riktlinjer som ges kring offentliga evenemang, samt eventuella råd och riktlinjer som ges av SKK.

Vi har just nu inte för avsikt att ställa in Julmyra den 21:e, men givet läget så kan detta komma att ändras med kort varsel. Vi kommer i händelse av inställda evenemang att skyndsamt meddela detta och alla ekipage som är anmälda får sina anmälningsavgifter återbetalda.

Vi kommer löpande uppdatera denna hemsida och skicka ut notiser på stövarklubbens Facebooksida och ber alla att regelbundet kontrollera om situationen har förändrats.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta antingen Anderas Johansson 070-259 17 59, Lars Hansen 073-600 21 13