Årsmötet uppskjutet – uppdatering

SKK har givet ett generellt uppskov för att hålla årsmöte till senast den siste September. Uppland-Västmanlands stövarklubbs styrelse jobbar för att vi under slutet av augusti ska kunna hålla ett fysiskt möte. Men, givet nuvarande situation är det omöjligt att säga om det är genomförbart, dock är det styrelsens intention.

Vi kommer att via e-post (i den mån vi har e-postadress) , denna hemsida och Facebook meddela så fort ny information finns att delge.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Andreas Johansson på 070-2591759 eller andreas.johansson@abkarlhedin.se

Tidigare meddelande (20200326)

Tyvärr tvingas vi även skjuta på årsmötet, som var planerad till den 4 april, till ett senare datum. Vi siktar på ett nytt tillfälle i slutet på maj, men givet läget som vi befinner oss i är det omöjligt att bestämma ett datum.

Vi undersöker möjligheten att hålla ett digitalt möte via SKKs tjänst, alternativt ett utomhusmöte senare när vädret tillåter detta.