NATIONELLT JAKTPROV I UPPSALA 6-7/2 2021

Starter endast i Ekl med företräde för UV StK-hundar. Begränsat deltagande.

Anmälningar till Bo Ivarsson, Alsta 247, 755 92 Uppsala.

Sista anmälningsdag 29/1 2021.

Fullmäktige:                        

  • Lars Lundin
  • Bo Ivarsson

Kommissarier:                     

  • Bo Ivarsson,             tel. 070-8357733                                           
  • Mats Hjelmstedt

Förläggning: t.ex. Scandic Nord, tel. 018-4952300.

Anmälan sker enklast via: https://www.stovare.hundprov.se/uvsk/tavling

För start på detta prov erfordras godkänt rr-prov!

Till våra ordinarie jaktprov erfordras ett flertal domare. Underlätta för respektive kommissarie genom att i god tid anmäla Ditt intresse för att döma.