Felaktig information i medlemsbladet

I senaste medlemsmatrikeln så anges att jakttiden på räv är fram till den 15 mars, vilket det var när medlemsbladet gick till tryck. Efter denna matrikel gått till tryck har en ny jakttidsförordning antagits och med denna anges att rävjakten för jaktåret 2021/2022 med hund ska avslutas senast den 28/2 (29/2)