Anmälan – Västmanland

Anmälan till öppet jaktprov/RR/Särskilt rävprov/Rörligt elitprov

För prov i Västmanland!
Hundägaren ansvarar för att gällande bestämmelser följs och att hunden är vaccinerad enligt fastställda regler.

Avgiften skall inbetalas till U-V StKs bg 239-3296 före provet.

Vid rörligt elitprov ska anmälan vara inne senast tre dagar innan start. Ange domare och mark för båda dagarna i formuläret.

Hundägarens namn

Adress

Postnr

Postadress

Telefon

E-post

Klubb

Datum

Plats för provet

Domare

Hundens namn

Registreringsnummer

Född

Ras

Uppfödare

Typ av prov

ÖppenklassRRSärskilt rävprovRörligt elitprovUnghundsklassUnghundsklass räv