Föreningen

Styrelsen

Ordförande
Andreas Johansson
Skräddarbo 147
733 99 Möklinta
0224-83101
070-2591759
andreas.johansson@abkarlhedin.se
Vice ordförande
Christer Eriksson
Öster Vrenninge 161
733 63 Salbohed
0224-745000
070-5308718
christer.eriksson
@vrenninge.se
Sekreterare
Lars Lundin
Granitvägen 19 A
752 43 Uppsala
018-515101
070-3736243
lars.lundin@slu.se
Kassör
Henrik Turunen
Svanevik Molnebo 411
744 91 Heby
070-5881698
industri@smia.se
Utställningsansvarig
Lars Hansen
Gunbovägen 2
184 94 Åkersberga
073-6002113
lars.hansen@misteldesign.se
Materialansvarig
Markus Enstedt
Ekebyängsvägen 37
733 36 Sala
070-5826916
silverstadensror@gmail.com
Regelansvarig
Lars Cederborg
Sotsvedsvägen 2
735 35 Surahammar
0220-33749
evapiila@hotmail.com
Avelsansvarig
Karl-Erik Lindberg
Lerduvegränd 7
773 00 Fagersta
070-3080309
karleriklindberg@hotmail.com
Utbildningsansvarig
Göran Björkhult
070-5759839
e-post: bjorkhult78@hotmail.com
Medlemsansvarig
Fred Mattsson
Björkfall 110
733 99 Möklinta
073-8007698
freddgt@hotmail.com