Stövarutställning i Sala 2 juli

Utomhusutställning i Sätra Brunn. Upplands-Västmanlands stk:s Hp till utställningens vackraste hund, Gästrike Damers Vp till vackraste schiller med lägst 2:a pris Ökl vid jaktprov samt Carlberg-Berglunds Vp till vackraste uppfödargrupp.

Planerad domare:          Mats Jonsson

e-post: lars.hansen.se(a)gmail.com

Kommissarie:               Christer Eriksson

Sista anmälningsdag:     20/6 2022. Besiktning kl 09, start bedömning kl 10.

Avgift 300 Kr att betalas till bg 239-3296 (Henrik Turunen). Anmälan innebär medgivande om användning av personuppgifter i katalog gäller främst namn och postadress.

Anmälan görs via:

http://data.stovare.se/anmalan