Stövarutställning i Sala 2 juli

Utomhusutställning i Sätra Brunn. Upplands-Västmanlands stk:s Hp till utställningens vackraste hund, Gästrike Damers Vp till vackraste schiller med lägst 2:a pris Ökl vid jaktprov samt Carlberg-Berglunds Vp till vackraste uppfödargrupp. Planerad domare:          Mats Jonsson e-post: lars.hansen.se(a)gmail.com Kommissarie:               Christer Eriksson Sista anmälningsdag:     20/6 2022. Besiktning kl 09, start bedömning kl 10. Avgift 300 …

Read More