Hoppa till innehåll

Utställningsklasser

Vad innebär de olika klasserna?

Valpklass: 6-9 månader
Krav för att få deltaga:
Hunden måste senast utställningsdagen ha uppnått klassens minimiålder och på utställningsdagen ej ha uppnått klassens högsta ålder

Detta är en inofficiell klass som inte stambokförs

Juniorklass: 9 – 18 månader
Krav för att få deltaga:
Hunden måste senast utställningsdagen ha uppnått klassens minimiålder och på utställningsdagen ej ha uppnått klassens högsta ålder

Unghundsklass: 15 – 24 månader
Krav för att få deltaga:
Hunden måste senast utställningsdagen ha uppnått klassens minimiålder och på utställningsdagen ej ha uppnått klassens högsta ålder

Öppenklass : Från 15 månader
Krav för att få deltaga:
Hunden måste senast utställningsdagen ha uppnått klassens minimiålder

Jaktklass : Från 15 månader
Krav för att få deltaga:
Hunden måste senast utställningsdagen ha uppnått klassens minimiålder
Jaktprovsmeriter:
1:a pris i unghundsklass alternativt
lägst 2:a pris i öppenklass på drevprov
1:a pris räv i unghundsklass
lägst 2:a pris på särskilt rävprov.

Championklass : Från 15 månader
Krav för att få deltaga:
Denna klass är öppen för hund som tilldelats svenskt, Nordic eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat alternativt ett av FCI bekräftat internationellt utställ- ningschampionat, och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.

Veteranklass :
Krav för att få deltaga:
Hunden måste senast utställningsdagen ha uppnått 8 år ålder

Avelsklass :
Denna klass är öppen för:
Hanhund som deltar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar.
Tik som deltar med en grupp om fyra avkommor

Uppfödarklass :
Denna klass är öppen för:
Denna klass är öppen för en grupp om fyra hundar av samma ras eller rasvariant (storlek och/eller hårlag), som har ett och samma kennelnamn eller är uppfödda av en och samma person eller grupp av personer.