Hoppa till innehåll

Villkor utställningar

  • Utställaren försäkrar med denna anmälan att angivna uppgifter är korrekta och är införstådd med att anmäld klass är grunden för deltagandet. Om hunden vid utställningsögonblicket inte har erforderliga meriter kommer hunden att få sina resultat strukna.
  • Vidare godkänner utställaren genom denna anmälan att man ger sitt godkännande att publicera ovan angivna uppgifter i utställningskatalogen och eventuella vinnare kommer utan vidare information att publiceras på Uppland Västmanlands hemsida.
  • Uppland Västmanland arbetar med en rad olika sponsorer som kan komma att vilja ta del av resultat och/eller fotografier tagna under evenemanget, utställaren ger härmed sitt godkännande att Uppland Västmanland delar med sig av detta till våra sponsorer för detta specifika evenemanget
Utställnings-
ansvarig
Lars Hansen
073-6002113
lars.hansen@misteldesign.se
Pris300 kr per utställning
Betalas in på bg 239-3296