Hoppa till innehåll

Jaktprov

Årsstämman 2008 beslutade att en hunds livs första start på ett öppet jaktprov är gratis. Dock måste ägaren vara medlem i klubben

Detta år erbjuder klubben en gratis elitklasstart på ett av våra elitprov till säsongens första en Ekl-meriterade hund som erövrar en 1:a ökl och hämtar sitt diplom på årsstämman

Anmälan

Avgifter

 • Elitklass: 400 kr
 • Rörligt Elitprov: 700 kr
 • Öppenklass: 200 kr
 • Unghundsklass: 200 kr
 • RR: 100 kr

Om öppenklass-/unghundsprov

 • Öppenklass-/unghundsprov äger rum 1/9  – 28/2 (29/2 vid skottår)
 • Särskilt rävprov på snö äger rum 1/9 – 15/3
 • Hundägaren skall efter samråd med någon av klubbens jaktprovsdomare ordna lämplig provmark.
 • Första 1:a Ökl får tas på den mark där hunden vanligtvis jagar men därefter inte på sådan mark.
 • Anmälan med aktuell provdag och domare angiven skall ha inkommit till respektive provledare senast dagen före start.
 • Hundägaren ska vid prov kunna uppvisa dokument om inbetald avgift.
 • Hundägaren ska ersätta domaren för dennes kostnader.
 • Om hunden enbart är chipmärkt ska hundägaren tillhandahålla chipläsare.

Hur går ett jaktprov till?

Jaktprov genomförs ungefär som vanlig jakt. Priset bestäms av drevtid och de jaktegenskaper som hunden visar under provdagen. För de olika prisvalörerna krävs dessa effektiva drivtider (ÖKL/UNG):

 • 1:a pris 120 min/80 min
 • 2:a pris 80 min/50 min
 • 3:e pris 40 min/30 min

Effektiv drevtid innebär att tappter längre än 5 min frånräknas. Tappt över 60 min räknas som dödtappt. Provdagen omfattar minst 5 tim. Efter upptag har hunden 4 tim på sig att arbeta. Öppenklassprov omfattar en dag, medan elitklassprov genomförs under två provdagar i följd. Andra provformer är särskilt rävprov på spårsnö och rådjursrenhetsprov.Du kan starta på din egen jaktmark tills hunden erövrat 1:a pris. Stövare behöver inte ha pris på utställning för att delta i jaktprov. Hund som startar i marker där det finns rådjur, måste i praktiken vara rådjursren.

Om rådjursrenhetsprov

 • Rådjursrenhetsprov äger rum 1/9  – 28/2 (29/2 vid skottår)
 • Hundägaren ska efter samråd med någon av klubbens jaktprovsdomare ordna lämplig provmark.
 • Anmälan med aktuell provdag och domare angiven skall ha inkommit till respektive provledare senast dagen före start.
 • Hundägaren ska vid prov kunna uppvisa dokument om inbetald avgift.
 • Hundägaren ska ersätta domaren för dennes kostnader.
 • Hundägaren ansvarar för att provhund inte driver rådjur eller hjort vilket särskilt påpekas för starter efter 31/12.